1. MGS Nauka Sp. z o.o. udziela gwarancji jakości na dostarczone urządzenia dydaktyczne na okres określony przez producenta sprzętu.

2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usunięte bezpłatnie przez Serwis MGS Nauka Sp. z o.o. lub producenta sprzętu.

3. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia sprzętu.

4. MGS Nauka Sp. z o.o. udziela gwarancji jakości na dostarczone urządzenia dydaktyczne zgodnie z zaleceniami i przyjętymi procedurami producenta sprzętu oraz z zachowaniem należytej staranności Zamawiającego / Użytkownika w zakresie przechowywania, użytkowania i konserwacji sprzętu.

5. Po stwierdzeniu wady sprzętu Zamawiający zobowiązany przed podjęciem dalszych działań do poinformowania o tym fakcie MGS Nauka Sp. z o.o. , dane kontaktowe MGS Nauka Sp. z o.o. :

MGS Nauka Sp. z o.o.

Tel.: (12) 353-83-0083 Fax: (12) 378 93 88

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Niesprawny sprzęt Zamawiający dostarczy do serwisu MGS Nauka Sp. z o.o. lub producenta osobiście, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

7. W przypadku przesyłek wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Zamawiający.

8. Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 30 dni roboczych, lecz w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do serwisu MGS Nauka Sp. z o.o. lub serwisu producenta.

9. Gwarancją nie są objęte:

9.1. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady,

9.2. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania transportu czy konserwacji sprzętu, a także stosowanie sprzętu niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa,

9.3. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji, napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego lub Użytkownika,

9.4. sprzęt, który nie został dostarczony do serwisu MGS Nauka Sp. z o.o. w oryginalnym lub bezpiecznym opakowaniu (karton, formy styropianowe, folie, pudełka zabezpieczone gąbką lub styropianem itp.), oraz wywołane tym uszkodzenia.

10. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego sprzętu w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:

10.1. po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera,

10.2. po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół,

10.3. jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia,

10.4. protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać faksem do MGS Nauka Sp. z o.o. (12) 378 93 88.

 

 

logo mgs logo weiss logo heliocentris logo TQ