Poniżej zamieszczono link do tabeli przedstawiającej przyporządkowanie zestawów dydaktycznych z zakresu OZE, do poszczególnych stopni nauczania i rodzajów szkół / uczelni.

Zestawienie to jest pomocne we właściwym doborze stanowisk dydaktycznych oferowanych przez naszą firmę.

Propozycja doboru stanowisk dydaktycznych OZE

logo mgs logo weiss logo heliocentris logo TQ