Poniżej zamieszczono link do tabeli przedstawiającej przyporządkowanie zestawów dydaktycznych z zakresu OZE, do poszczególnych stopni nauczania i rodzajów szkół / uczelni.

Zestawienie to jest pomocne we właściwym doborze stanowisk dydaktycznych oferowanych przez naszą firmę.