Plansze edukacyjne OŹE

Plansze dydaktyczne z OŹE (26 plansz), format A1 wraz z poradnikiem metodycznym

Kategoria: Plansze edukacyjne OŹE
Producent: WERSUS [produkty]
Nr kat.: PLAN-A1
Liczba odwiedzin: 1605

Szczegóły produktu:

Zestaw 26 tablic dydaktycznych, w formacie B2, ilustrujących zagadnienia z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

 

Komplet składa się z dwóch części, z których każda zawiera po 13 plansz i jest wyposażona w poradnik metodyczny.

 

Tablice są foliowane i wyposażone w metalową zawieszkę.

Energia słoneczna:
1. Promieniowanie słoneczne i proste sposoby jego wykorzystanie
2. Kolektor słoneczny płaski i jego zastosowanie
3. Instalacja słoneczna w budynku mieszkalnym
4. Koncentratory promieniowania słonecznego
5. Instalacje z kolektorami słonecznymi skupiającymi
6. Słoneczne ogniwa fotowoltaiczne

Energia wiatru:
7. Przepływ wiatru przy przeszkodach i rozmieszczenie jego zasobów w Polsce
8. Wiatraki wolnobieżne
9. Wiatraki szybkobieżne

Pompa ciepła i jej zastosowania:
10. Zasada działania pompy ciepła i źródła ciepła niskotemperaturowego
11. Grunt i promieniowanie słoneczne jako źródło ciepła niskotemperaturowego
12. Woda jako źródło ciepła niskotemperaturowego
13. Powietrze i materia organiczna jako źródło ciepła niskotemperaturowego

Energia wodna:
14. Przepływ wody w rzekach i wykorzystanie spiętrzeń
15. Maszyny poruszające energią wody
16. Zakłady wytwórcze wykorzystujące energię wody
17. Elektrownie wodne w systemie energetycznym
18. Energia fal morskich i oceanicznych
19. Energia pływów morskich i oceanicznych
20. Energia cieplna mórz i oceanów

Energia geotermalna:
21. Wysokotemperaturowa energia hydrotermiczna
22. Nisko- i średniotemperaturowa energia hydrotermiczna
23. Energia petrotermiczna

Bioenergia:
24. Instalacja do wytwarzania biogazu w gospodarstwie rolnym
25. Bakterie metanotwórcze w przyrodzie i wytwarzanie metanu w warunkach sztucznych
26. Materia organiczna i fermentacja metanowa

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Zapytaj o produkt
logo mgs logo weiss logo heliocentris logo TQ