Nowy zawód - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu szkół rozpoczynających kształcenie w nowym na rynku polskim zawodzie – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, oferujemy wszystkim zainteresowanym zestawy dydaktyczne do wykonywania eksperymentów, szkoleń i prezentacji z dziedziny energii: słonecznej, wiatrowej, wody, wodoru, biomasy i termalnej.

 

Oferowane przez naszą firmę systemy i urządzenia dydaktyczne pozwalają na nabycie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania:

  • ogniw fotowoltaicznych,
  • kolektorów słonecznych,
  • turbin wiatrowych,
  • turbin wodnych,
  • ogniw paliwowych,
  • pomp ciepła,
  • kotłów na biomasę.

 

Program kształcenia w tym nowym zawodzie zgodnie z dokumentem ”Podstawa programowa kształcenia w zawodzie - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” wydanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2010 roku, zawiera wskazania co do zakresu wiedzy jaką powinien nabyć przyszły specjalista. Nasze zestawy edukacyjne pomogą Państwu zrealizować następujące cele dydaktyczne, wymienione w ww. dokumencie:

„ ...

I. Blok Energetyczny

2. Treści kształcenia (działy programowe):

1) podstawy energetyki,

2) źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej,

4) akumulacja i przetwarzanie energii,

5) energia promieniowania słonecznego,

6) energia termiczna i mechaniczna wód,

7) energia wiatru,

9) biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe,

10) technologie wodorowe,

 

II. Blok Techniczny

2. Treści kształcenia (działy programowe):

1) układy automatycznego sterowania i regulacji urządzeń oraz systemów energetyki odnawialnej,

10) instalacje energetyki odnawialnej,

11) urządzenia oraz elementy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej i fotowoltaicznej,

12) pompy, wentylatory i sprężarki,

13) kolektory słoneczne, moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły opalane biomasą,

14) turbiny wodne, turbiny wiatrowe, instalacje geotermalne, instalacje wodorowe,

...”

 

Zestawy dydaktyczne, które oferujemy zdobywały nagrody na prestiżowych targach edukacyjnych i cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony placówek edukacyjnych całego świata.

Oprócz urządzeń i elementów służących do wykonywania eksperymentów, zawierają również doskonale opracowany materiał dydaktyczny dla nauczycieli i uczniów, wprowadzający w zagadnienia teoretyczne dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz zawierający instrukcje do przeprowadzania doświadczeń.

 

Nasi eksperci służą fachową pomocą przy konfiguracji pracowni z dziedziny odnawialnych źródeł energii.

 

Oferujemy również wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dotację unijną wraz z jego niezbędną dokumentacją. Przygotowujemy biznes plany, studia wykonalności i analizy finansowo-ekonomiczne.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą »»»

 

MGS-Nauka